הנחיות לכתיבת פרק ד'- "מישהו אחר"

 

בחלק זה של עבודת השורשים נשוחח על השונה ממני, השוני יכול

להיות בשפה, ארץ מוצא, מצב גופני, גיל, לאום, וכו'...
 

נדון בכיתה על סטראוטיפים, החריגים בחברה, סובלנות והיחס

לאחר. נפגש עם אנשים שנחשבים לשונים בחברה שלנו ונצפה

בסרטים על אנשים שונים.

 

פרק זה מוקדש לסיפור על מפגש משמעותי עם אדם שונה ממני.

אפשר לספר על אחד המפגשים שיערכו בכיתה, על הכרות עם

אדם שונה, או אף על מפגש כזה שהיה לאחד מבני משפחתי

הקרובים.
כדאי כמובן לצרף תמונה שלכם איתו או כל דבר נוסף.

 

 

נקודות להתייחסות בתיעוד מפגש עם אדם אחר:
* הכרותי עם האדם- מיהו, מה הקשר שלי אליו, מתי פגשתי אותו.
* סיפור חייו של האדם.
* אורח חייו- במה עוסק, מה סדר יומו.
* עמדותיו- במה תומך, מה דעותיו בנושאים שונים.
* דברים שמאפיינים אותו.
* במה הוא שונה ממני- חיצונית או פנימית.  נמק/י ופרט/י.
* במה הוא דומה לי.
* קשיים בהם נתקל בחייו.
* האם הוא מרגיש שונה או זר.
* מה הוא ידע והרגיש כלפי לפני המפגש.
* מה ידעתי עליו והרגשתי כלפיו לפני המפגש.
* מהיכן רכשתי ידיעות אלו.
* מה למדתי מהמפגש.
* האם ובמה טעיתי לגביו לפני שנפגשנו.

* האם ובמה השתנתה הרגשתי לאחר המפגש
* אילו דברים מוצאים חן בעיני
* אלו דברים אינם מוצאים חן העיני
* לסיכום, מה דעתי עליו, על השוני שבו, מה הייתי מציע לו/ לחברה בה אנו חיים.