במהלך שנת השורשים, במקביל לחלקי התכנית החינוכית השנתית בכיתה, כל תלמיד ותלמידה יכתבו עבודת שורשים אישית. 
עבודת השורשים מיוחדת בכך שאין היא נעשית על ידיכם בלבד, אלא היא יצירה משותפת של כל בני המשפחה. חשוב להבהיר כי ככל שתשקיעו בעבודה מחשבה ומאמץ, כך היא תהיה עבורכם משמעותית ומהנה ותהפוך למזכרת אישית ונפלאה משנה מיוחדת.  מזכרת זאת יכולה לשמש את כל בני משפחתכם ואפילו את ילדיכם!
 
העבודה נעשית בשלבים, כך שתחילת וסיום כל פרק בה מקביל לעיסוק בנושא זה בכיתה.  כל פרק בזמנו ייכתב על פי ההנחיות שתקבלו ויימסרו במועד שייקבע כטיוטא לבדיקת מחנכ/ת הכיתה.  בהנחיות לכתיבת כל פרק תקבלו גם דף מחוון לבדיקה עצמית של הפרק, וזאת לפני שתגישו אותו למחנכ/ת לבדיקה.
 
ההנחיות לעבודה מנוסחות לרוב בצורת סעיפים או שאלות, אך מבנה וניסוח הפרק צריך להיות ברצף קריא, בעברית תקנית.  במועד ההגשה הסופי, יוגשו כל הפרקים מתוקנים וערוכים כעבודה אחת יפה.

בהצלחה רבה!

צוות מחנכי שכבת ז'