העבודה תכלול את החלקים הבאים:

 


שער – כותרת (עבודת שורשים), שם מגיש/ת העבודה,
          שם 
בית הספר, הכיתה, תאריך הגשה.

תוכן עניינים – רשימת פרקי העבודה והעמודים.
עץ משפחה
פרק "אני"
פרק "חברים"

פרק "משפחתי ועמי" 
פרק "מישהו אחר"
סיכום – מה למדתי, חוויות מתהליך העבודה, תודות.
נספחים – מפות, מסמכים, תעודות לידה ותעודות שונות, כרטיסי ברכה וכיו"ב...

 

* מקובל לכרוך את העבודה השלמה בכריכה מיוחדת שתשמור עליה לשנים רבות, אך אין משמעות הדבר כי עליכם להוציא על כך כסף רב. כריכה טובה ויפה יכולה להיעשות מחומרים ממוחזרים זולים בעבודת עצמית ולהיות כך בעלת ערך מוסף.

 

* בין הפרקים או בסוף העבודה יש לצרף נספחים- תמונות משפחתיות, תעודות לידה, סיום תיכון, תעודות מהצבא, מפות, מסמכים, כרטיסי ברכה וכיו"ב...   רצוי להוסיף בכל פרק תמונות ומסמכים מתאימים.  מומלץ להוסיף גם קטעי שירים, ציטוטים וכל דבר הקשור לנושא.

 

 

 

 

 

 

 

 

כל פרק ייבדק מכמה היבטים:

א. תוכן- הלימה למטלה, כתיבה עשירה ומקיפה, תאורים מפורטים וכו'..
ב. מבנה חיצוני, אסתטיקה, היצג גראפי, שילוב מסמכים- כתב אחיד, קריא ונאה, רווחים, שוליים, כותרות מובחנות.  צבעוניות, דפים שווים, כריכה נאה.
הוספת מסמכים, תמונות, תעודות וכיו"ב - שיתווספו בפרקים השונים ובנספחים.

 

                   אין חובה להדפיס את העבודה, עבודה בכתב יד בהחלט ראויה!!!

ג. תקינות לשונית וניסוח- שמירה על כללי הלשון- שימוש בסימני פיסוק, שפה תקינה, שימוש במילות קישור, הקפדה על כתיב תקין וכו'.

 


                     שימו לב  : שיתוף הפעולה של כל המשפחה חשוב מאוד להצלחתכם!!

 

 

במהלך השנה כל פרק יוגש בנפרד כטיוטה ראשונית, ויבדק ע"י המחנכים.  

מועד ההגשה הסופי ימסר על ידי המחנכים, ובו יוגשו כל הפרקים מתוקנים וערוכים כעבודה אחת יפה.

 

אנו בטוחים כי כל תלמיד ותלמידה, ואף המשפחות, ישקיעו ככל יכולתם בבניית העבודה ובהכנתה.

על-כן, הוחלט שלא להעריך את העבודה בציון מספרי, אלא- לכל עבודה ינתן דף הערכה אישי מהמחנכת, וכל עבודה תוערך באופן מילולי.
 

מידרג ההערכות של עבודת השורשים:

  • עבודתך ראוייה לשבח

  • עבודתך מצויינת

  • עבודתך טובה מאוד

  • עבודתך טובה

  • עבודתך עונה על הדרישות

 

 

לקראת סיום כתיבת העבודה, אנו ממליצים לעבור על דף הבקרה, ולסמן מה מחלקי העבודה כבר כתבתם, ומה עליכם עוד לכתוב.  

 

 

 

(לחצו על הקובץ והורידו אותו)

בהצלחה רבה!

צוות מחנכי שכבת ז'